VIDEO HD – TẠO FAMILY REVIT CB

KHÓA HỌC REVIT FAMILY

ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH REVIT DO CÁC GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM V.T.K THỰC HIỆN

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH FAMILY REVIT QUA VIDEO

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ XEM VÀ NHẬN THÔNG TIN TỪ TRUNG TÂM V.T.K

👉 Youtube : https://www.youtube.com/channel/vtkcenter

👉 Panpage : https://www.facebook.com/vtkbimsoft

👉 Đăng ký nhận thông tin từ website : https://vtkbimsoft.com

——————————————————————————————————–

A. PHẦN CHUNG – THỰC HÀNH TẠO FAMILY REVIT

Link dowload file revit family template thực hành :

+ Family template khung tên (Title block) : click 👉

RFA0001 : TẠO KHUNG TÊN

A. PHẦN THỰC HÀNH TẠO FAMILY REVIT KẾT CẤU BÊ TÔNG (REVIT STRUCTURE)

Link dowload file revit family template thực hành :

+ Family template khung tên (Title block) : click 👉

+ Family template Móng (Foundation) : click 👉

+ Family template khung tên : click 👉


RFA.RST.001 : FAMILY MÓNG CỌC

B. PHẦN THỰC HÀNH TẠO FAMILY REVIT KẾT CẤUTHÉP (REVIT STRUCTURE – STEEL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s