KHÓA HỌC REVIT

⇐ Back


TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K 

V.T.K CENTER

KHÓA HỌC KHÓA HỌC CHI TIẾT LỚP XEM
AUTODESK REVIT REVIT ARCHITECTURE CƠ BẢN  Click
NÂNG CAO  Click
REVIT STRUCTURE – BÊ TÔNG CỐT THÉP CƠ BẢN  Click
NÂNG CAO  Click
REVIT STRUCTURE – KẾT CẤU THÉP CƠ BẢN  Click
NÂNG CAO  Click
REVIT M.E.P HVAC  Click
ĐIỆN  Click
NƯỚC  Click
PCCC  Click
REVIT MEP NÂNG CAO  Click
BIM – REVIT : KẾT HỢP 5 IN 1
Kiến Trúc (Nội Thất + Ngoại Thất) +Kết Cấu (BTCT) + Điện+Nước + Bóc Tách Khối Lượng
CƠ BẢN  Click
NÂNG CAO  Click
BIM – REVIT : KẾT HỢP 7 IN 1
Kiến Trúc (Nội Thất+Ngoại Thất) + Kết Cấu + Điện + Máy Lạnh+Nước+Biện Pháp Thi Công+Bóc Tách Khối Lượng
CƠ BẢN  Click
NÂNG CAO  Click
REVIT DÀNH CHO NỘI THẤT  1 LỚP  Click
KỸ THUẬT RENDER TRONG REVIT  1 LỚP  Click
REVIT CONSTRUCTION (THI CÔNG) CƠ BẢN  Click
NÂNG CAO  Click
REVIT DÀNH CHO CẦU ĐƯỜNG CƠ BẢN  Click
NÂNG CAO  Click
REVIT DÀNH CHO THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN CƠ BẢN  Click
NÂNG CAO  Click
REVIT FAMILY REVIT STRUCTURE – FAMILY BÊ TÔNG CỐT THÉP CƠ BẢN  Click
REVIT STRUCTURE – FAMILY KẾT CẤU THÉP CƠ BẢN  Click
REVIT STRUCTURE – FAMILY THI CÔNG CƠ BẢN  Click
REVIT ARCHITECTURE – FAMILY KIẾN TRÚC CƠ BẢN  Click
MASSING – KẾT CẤU + KIẾN TRÚC NÂNG CAO  Click
REVIT ĐỒ ÁN
SINH VIÊN
KHAI TRIỂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG  1 LỚP  Click
KHAI TRIỂN ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP  1 LỚP  Click
KHAI TRIỂN ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG  1 LỚP  Click
KHAI TRIỂN ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC  1 LỚP  Click
ĐÀO TẠO REVIT DOANH NGHIỆP REVIT ARCHITECTURE  Click
REVIT STRUCTURE  Click
REVIT MEP  Click
ĐÀO TẠO NHÂN SỰ  Click
BIM – REVIT (ARCHITECTURE + STRUCTURE + M.E.P)  Click