Các Khóa Học

HỌC PHẦN MỀM XÂY DỰNG


LOGO-VTKCENTER

WELCOME TO V.T.K CENTER

TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC TẠI TRUNG TÂM V.T.K


A-KHÓA HỌC PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU

KHÓA HỌC PHẦN MỀM PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU DD VÀ CN
VTKCENTER-CSI-KHOAHOCETABS

VTKCENTER-CSI-KHOAHOC-SAP2000

VTKCENTER-CSI-KHOAHOC-SAFE

Khóa học ETABS (CB+NC) Khóa học SAP2000 (CB+NC) Khóa học SAFE
VTKCENTER-CSI-KHOAHOC-RSA coming soon -VTK coming soon -VTK
Autodesk Robot (CB+NC) …. ….
KHÓA HỌC THỰC HÀNH THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU 
VTKCENTER-THIETKEKETCAU-NHAO(ETABS-EXCEL) VTKCENTER-THIETKEKETCAU-NNT-ETABS-SAP-SAFE

VTKCENTER-THIETKE-SANBTCT-DUL-SAFE

Thiết Kế Kết Cấu Nhà ở
ETABS/EXCEL
Thiết Kế Nhà Nhiều Tầng
Sap2000/Etabs/Safe/Excel
Sàn BTCT DỰ ỨNG LỰC
SAFE/EXCEL
VTKCENTER-THIETKEKETCAU-NHAO(RSAP-EXCEL) VTKCENTER-THIETKEKETCAU-NHANHIEUTANG(RSAP-EXCEL) HB
Thiết Kế Kết Cấu Nhà ở
ROBOT/EXCEL
Kết Cấu Nhà Cao Tầng
ROBOT/EXCEL
Thiết Kế Kết Cấu Thép
SAP2000/ EXCEL
coming soon -VTK coming soon -VTK coming soon -VTK
KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN XÂY DỰNG
coming soon -VTK

coming soon -VTK

coming soon -VTK

Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Đồ Án BTCT Đồ Án Kết Cấu Thép
coming soon -VTK coming soon -VTK coming soon -VTK
Đồ Án Nền Móng

B-KHÓA HỌC DỰNG MÔ HÌNH BIM VÀ KHAI TRIỂN BẢN VẼ XÂY DỰNG

KHÓA HỌC REVIT ARCHITECTURE 
VTKCENTER-REVITKIENTRUC-CB

VTKCENTER-REVITKIENTRUC-NANGCAO

VTKCENTER-REVITKIENTRUC-FAMILY

Lớp Cơ Bản Lớp Nâng cao Lớp Family – Cơ Bản
coming soon -VTK coming soon -VTK coming soon -VTK
Lớp Khai Triển Nội Thất Massing Revit – Team Leader
KHÓA HỌC REVIT STRUCTURE 
VTKCENTER-REVITKETCAU-CB

VTKCENTER-REVITKETCAU-NANGCAO

VTKCENTER-REVITKETCAU-FAMILY-BTCT

KC BTCT – Lớp Cơ Bản Nhà Cao Tầng – Nâng cao Lớp Tạo Family – BTCT
VTKCENTER-REVITKETCAU- STEEL VTKCENTER-REVITKETCAU-FAMILY-STEEL coming soon -VTK
Kết Cấu Thép (STEEL) Lớp Tạo Family – STEEL Revit – Team Leader
VTKCENTER-REVITKETCAU-DAKSXD coming soon -VTK
KT Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khai triển ĐA – KC Thép
KHÓA HỌC REVIT MEP 
VTKCENTER-REVIT-CAPTHOATNUOC-NHAO VTKCENTER-REVIT-HVAC VTKCENTER-REVIT-HETHONG-BAOCHAY-CHUACHAY
Revit – Cấp Thoát Nước Lớp Revit – HVAC Lớp Revit – PC&CC
VTKCENTER-REVIT-DIEN-NHAO VTKCENTER-REVIT-MEP-NANGCAO
Lớp CB Revit – Điện Lớp Revit MEP – Nâng cao Lớp Tạo Family – MEP
KHÓA HỌC REVIT – BIỆN PHÁP THI CÔNG (REVIT THI CÔNG)
VTKCENTER-REVIT-BIENPHAPTHICONG-NHAO

VTKCENTER-REVIT-BIENPHAPTHICONG-NHANHIEUTANG

VTKCENTER-REVIT-BIENPHAPTHICONG-FAMILY

Lớp Cơ Bản – Nhà Ở Lớp Revit Nâng Cao Lớp Family – BPTC
KHÓA HỌC REVIT – DÀNH CHO MỘT SỐ CHUYÊN NGÀNH KHÁC
VTKCENTER-REVITCAUDUONG

VTKCENTER-REVIT-CONGTRINHTHUY

VTKCENTER-REVIT-CONGTRINHTHUY-FAMILY

Revit – Cầu Đường Revit Công Trình Thủy Family – Công Trình Thủy
VTKCENTER-REVITCAUDUONG-FAMILY
Family – Cầu Đường

C-KHÓA HỌC REVIT/BIM – KẾT HỢP CÁC BỘ MÔN

coming soon -VTK VTKCENTER-REVIT MEP coming soon -VTK
REVIT/BIM – 7IN1
Khóa học Revit (Nhà ở)
REVIT/BIM – 5IN1
Khóa học Revit (Nhà ở)
REVIT/BIM – 5IN1
(Nhà Nhiều Tầng)