TIÊU CHUẨN

V.T.K CENTER LIBRARY


THƯ VIỆN CÁC TIÊU CHUẨN

  • TIÊU CHUẨN THỂ HIỆN BẢN VẼ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
TÊN XEM & TẢI GHI CHÚ
TCVN6084 : 2012 CLICK TIÊU CHUẨN THỂ HIỆN CỐT THÉP BÊ TÔNG
TCVN6083 : 2012 CLICK TIÊU CHUẨN THỂ HIỆN BẢN VẼ BTCT
TCVN 7285 : 2003 CLICK KHỔ GIẤY VÀ CÁCH TRÌNH BÀY TỜ GIẤY VẼ
TCVN 8-20 : 2002 CLICK BẢN VẼ KỸ THUẬT – QUY ƯỚC NÉT VẼ
TCVN5572 :2012 CLICK KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – BẢN VẼ THI CÔNG
TCVN8163 : 2009 CLICK THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG ỐNG REN
TCVN5671 : 2012 CLICK HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
Danh Mục TCVN XD CLICK UPDATE 10-2017
TC Hết Hiệu Lực (212/QĐ-BXD) CLICK DANH MỤC TIÊU CHUẨN HẾT HIỆU LỰC
     
     
     
  • TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
TÊN XEM & TẢI GHI CHÚ
TCVN 5574 : 2012 CLICK KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN 5574 : 2018 CLICK KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCXD 229 : 1999 CLICK CHỈ DẪN TÍNH TOÁN THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ
TCVN 2737 : 1995 CLICK TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG
TCVN 198 : 1997 CLICK NHÀ CAO TẦNG – THIẾT KẾ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI
TCVN 9362 : 2012 CLICK TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH
TCVN 10304 : 2014 CLICK TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MÓNG CỌC
TCVN 7888 : 2008 CLICK CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC
TCVN 9381 : 2012 CLICK ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ
TCXDVN 356 : 2005
(ĐÃ THAY ĐỔI)
CLICK (Word)
CLICK (PDF)
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN 9386 : 2012 CLICK TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỐNG ĐỘNG ĐẤT
     
     
     
     
     
     

  • TIÊU CHUẨN DÀNH CHO CẦU ĐƯỜNG VÀ THỦY LỢI
TÊN XEM & TẢI GHI CHÚ
14 TCN 21 – 2005 CLICK BẢN VẼ THỦY LỢI – CÁC NGUYÊN TẮC TRÌNH BÀY
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TÊNXEM & TẢIGHI CHÚ
TCVN 8.20.2002.ISO 128.20.1996CLICKQUY UOC CO BAN VE NET VE