THƯ VIỆN REVIT FAMILY (MIỄN PHÍ)

TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K

THƯ VIỆN REVIT FAMILY – CHIA SẼ & THÀNH CÔNG

BIM – Revit Library

Dưới đây V.T..K giới thiệu một số thư viện được chia sẽ từ các Website, các thư viện này hoàn toàn miễn phí. các bạn có thể dùng để phục vụ cho công việc của mình nhé. Chúc các bạn thành công.


THƯ VIỆN REVIT FAMILY 01  –> Click Xem Thư Viện  


THƯ VIỆN REVIT FAMILY 02 –> Click Xem Thư Viện


THƯ VIỆN REVIT FAMILY 03 –> sẽ cập nhật các bạn chờ nhé


THƯ VIỆN REVIT FAMILY NỘI THẤT  –> Click Xem Thư Viện


THƯ VIỆN REVIT FAMILY – AUTODESK  –> Click Dowload Thư Viện


THƯ VIỆN REVIT FAMILY ĐÈN (LIGHTING) –> Click Xem Thư Viện


THƯ VIỆN REVIT FAMILY MEP

1- Click Xem Thư Viện

2- Plumbing : Click Xem Thư Viện

3- Plumbing Fixtures : Click Xem Thư Viện

4- Plumbing Revit Family : Click Xem Thư Viện

5- Plumbing – Pumps : Click Xem Thư Viện


THƯ VIỆN REVIT FAMILY HVAC

1- Click Xem Thư Viện


THƯ VIỆN REVIT  : TỪ CÁC WEBSITE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ


Nếu Bạn thấy Thư Viện hữu ích thì có thể like khích lệ Chúng tôi 🙂 or Share cho bạn bè cần đến