Thư Viện CV – Học Viên

THƯ VIỆN CV XIN VIỆC CỦA HỌC VIÊN V.T.K CENTER

Chú ý : Mọi sự sao chép từ trang web này phải được ghi rõ nguồn gốc rõ ràng. Sao chép nếu có chỉ mang ý nghĩa dành cho học tập và tham khảo. Xin cảm ơn

TÊN XEM & TẢI CHUYÊN MÔN
KS. TẠ THÁI VỊNH CLICK XEM CV2018
Đăng trên nguồn : https://hbcg.vn/storage/candidate_profiles/files/20180406021522.pdf
VẬT LIỆU – KẾT CẤU XÂY DỰNG
BIM/REVIT ARCHITECTURE – CƠ BẢN & NÂNG CAO
BIM/ REVIT STRCUTURE – CƠ BẢN & NÂNG CAO