Tag Archives: KHÓA HỌC

Khai Giảng Các Khóa Học Revit Tháng 05/2018

V.T.K CENTER TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K Trung tâm thông báo khai giảng các khóa học tháng 05-2018 Các khóa học Revit tại trung tâm trong tháng 05/2018 dự kiến khai giảng vào ngày 15/05/2018 ⇒ Click Xem Tất Cả các Khóa Học ƯU ĐÃI HỌC VIÊN ⇒ Giảm 100% học phí cho nhóm trưởng khi đăng

Read more

Khai Giảng Khóa Học Tháng 08-2017

V.T.K CENTER TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K Trung tâm thông báo khai giảng các khóa học tháng 08-2017 ⇒ Click Xem Tất Cả các Khóa Học Các khóa học tại trung tâm trong tháng 08/2017 dự kiến khai giảng vào ngày 24/082017 ƯU ĐÃI HỌC VIÊN ⇒ Giảm 100% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký

Read more