Tag Archives: HỌC VIÊN

Danh sách và hình ảnh các bạn hoàn thành khóa Học Tháng 10/2019

DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN THÁNG 10/2019 Sau những ngày học tập tại Trung Tâm các bạn đã hoàn thành bài tập và áp dụng những gì đã học vào công việc cũng như trong học tập. Bên dưới là một số hình ảnh thành quả của các bạn. XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN STT HỌ VÀ

Read more

Danh sách và hình ảnh các bạn nhận Chứng Nhận Năm 2018

DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN NĂM 2018 Sau những ngày học tập tại Trung Tâm các bạn đã hoàn thành bài tập và áp dụng những gì đã học vào công việc cũng như trong học tập. Bên dưới là một số hình ảnh thành quả của các bạn. XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN STT HỌ VÀ

Read more