Tag Archives: GIẤY CHỨNG NHẬN

Danh sách và hình ảnh các bạn hoàn thành khóa Học Tháng 10/2019

DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN THÁNG 10/2019 Sau những ngày học tập tại Trung Tâm các bạn đã hoàn thành bài tập và áp dụng những gì đã học vào công việc cũng như trong học tập. Bên dưới là một số hình ảnh thành quả của các bạn. XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN STT HỌ VÀ

Read more

Danh sách và hình ảnh các bạn nhận Chứng Nhận Năm 2018

DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN NĂM 2018 Sau những ngày học tập tại Trung Tâm các bạn đã hoàn thành bài tập và áp dụng những gì đã học vào công việc cũng như trong học tập. Bên dưới là một số hình ảnh thành quả của các bạn. XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN STT HỌ VÀ

Read more

Danh sách và hình ảnh các bạn nhận chứng nhận 12/2017

DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN THÁNG 12/2017 XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN STT HỌ VÀ TÊN KHÓA HỌC LỚP 1  KS. LÝ VĂN DỰ REVIT STRUCTURE , REVIT ARCHITECTURE CƠ BẢN 2  KS. NGUYỄN MINH TRÍ REVIT STRUCTURE , REVIT ARCHITECTURE  CƠ BẢN 3  KS. NGUYỄN TRỌNG HỮU REVIT (KIẾN TRÚC + KẾT CẤU + MEP +

Read more