Tag Archives: Chuyên Đề Family – Revit

Chuyên Đề Revit : Hướng dẫn tạo Family M.E.P

V.T.K CENTER thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. THỰC HÀNH FAMILY THIẾT BỊ ĐIỆN & NƯỚC GVHD : ThS. LÊ BÙI VIỆT Thời gian : 24/11/2022 vào

Read more

CHUYÊN ĐỀ REVIT 002.2022 : LÀM VIỆC VỚI CỐT THÉP TRONG REVIT STRUCTURE

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. CHUYÊN ĐỀ 002.2022 : REBAR LÀM VIỆC VỚI CỐT THÉP TRONG REVIT STRUCTURE GVHD : LÊ BÙI VIỆT

Read more

CHUYÊN ĐỀ REVIT – 01.2022 : FAMILY MÓNG VÀ KHUNG TÊN

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. CHUYÊN ĐỀ 001.2022 : HƯỚNG DẪN TẠO FAMILY MÓNG VÀ TẠO KHUNG TÊN BẢN VẼ TRONG REVIT GVHD

Read more

CHUYÊN ĐỀ REVIT 2 – THÁNG 12/2020 : REVIT EXTENSION, PHÂN TÍCH KẾT CẤU, TÍCH HỢP BIM/REVIT

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. CHUYÊN ĐỀ 2 : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG REVIT EXTENSION, PHÂN TÍCH KẾT CẤU & TÍCH HỢP REVIT

Read more

CHUYÊN ĐỀ REVIT 1 – THÁNG 12/2020 : FAMILY MÓNG VÀ KHUNG TÊN

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. CHUYÊN ĐỀ 1 : THỰC HÀNH THIẾT KẾ FAMILY MÓNG VÀ TẠO KHUNG TÊN TRONG REVIT GVHD :

Read more

Hình ảnh lớp chuyên đề Revit_Family Kết Cấu lần 4 : Móng + Khung Tên

V.T.K CENTER Cảm ơn các bạn tham gia chuyên đề diễn ra vào ngày 09/10-15/10 Danh Sách các bạn tham gia : STT Họ Tên ….. Trường, Công Ty 1 Phan Phước Hoàng KSXD CTy TNHH XD TM Hải Đăng Thái Bình 2 Hồ Tấn Kiệt Sinh Viên Đại Học Mở TP. HCM 3 Dương Trọng Hòa Sinh Viên Đại

Read more

CHUYÊN ĐỀ REVIT THÁNG 10/2019 – FAMILY MÓNG VÀ KHUNG TÊN

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. CHUYÊN ĐỀ REVIT : THỰC HÀNH THIẾT KẾ FAMILY MÓNG VÀ TẠO KHUNG TÊN TRONG REVIT GVHD :

Read more

CHUYÊN ĐỀ REVIT THÁNG 10/2019 : Hướng dẫn tạo Family Kiến Trúc

V.T.K CENTER thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. THỰC HÀNH TẠO FAMILY CỬA ĐI, CỬA SỔ VÀ KHUNG TÊN GVHD : ThS. LÊ BÙI VIỆT Thời gian

Read more

Chuyên Đề Revit – Hướng Dẫn Tạo Family Cơ Bản Trong Revit Structure

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. CHUYÊN ĐỀ REVIT : THỰC HÀNH THIẾT KẾ FAMILY MÓNG VÀ MỘT SỐ FAMILY CƠ BẢN TRONG REVIT

Read more
« Older Entries