Kiến Thức Chuyên Môn Khác

BÊN DƯỚI LÀ MỘT SỐ KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI HỌC VIÊN V.T.K NÊN BIẾT


1- SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHỨNG CHỈ (DIPLOMA) VÀ CHỨNG NHẬN (CERTIFICATE)


2- SỰ KHÁC NHAU GIỮA BẰNG CẤP (DEGREE) VÀ CHỨNG CHỈ (DIPLOMA)


3- BÀI TIỂU LUẬN (ESSAY) LÀ GÌ ?


4- CV LÀ GÌ ?