Category Archives: THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai Giảng Các Khóa Học Revit Tháng 05/2018

V.T.K CENTER TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K Trung tâm thông báo khai giảng các khóa học tháng 05-2018 Các khóa học Revit tại trung tâm trong tháng 05/2018 dự kiến khai giảng vào ngày 15/05/2018 ⇒ Click Xem Tất Cả các Khóa Học ƯU ĐÃI HỌC VIÊN ⇒ Giảm 100% học phí cho nhóm trưởng khi đăng

Read more

Khai Giảng Khóa Học Revit Tháng 10-2017

V.T.K CENTER TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K Trung tâm thông báo khai giảng khóa học Revit tháng 10-2017 ⇒ Click Xem Chi tiết  Khóa Học Khóa học Revit tại trung tâm trong tháng 10/2017 dự kiến khai giảng vào ngày 30/092017 ƯU ĐÃI HỌC VIÊN ⇒ Giảm 100% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo

Read more

Khai Giảng Khóa Học Tháng 08-2017

V.T.K CENTER TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K Trung tâm thông báo khai giảng các khóa học tháng 08-2017 ⇒ Click Xem Tất Cả các Khóa Học Các khóa học tại trung tâm trong tháng 08/2017 dự kiến khai giảng vào ngày 24/082017 ƯU ĐÃI HỌC VIÊN ⇒ Giảm 100% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký

Read more

Khai Giảng Khóa Học Tháng 07-2017

V.T.K CENTER TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K Trung tâm thông báo khai giảng các khóa học tháng 07-2017 ⇒ Click Xem Tất Cả các Khóa Học Các khóa học tại trung tâm trong tháng 07/2017 dự kiến khai giảng vào ngày 24/072017 ƯU ĐÃI HỌC VIÊN ⇒ Giảm 100% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký

Read more

LỊCH HỌC DÀNH CHO KHÓA HỌC REVIT THÁNG 10

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K NƠI HƯỚNG DẪN & THỰC HÀNH NHỮNG KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG LỚP KHAI TRIỂN BẢN VẼ XÂY DỰNG BẰNG REVIT Bắt đầu khai giảng ngày 14/10/2016 THỜI GIAN BIỂU DÀNH CHO KHÓA HỌC MỚI LỚP GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG ĐỀ CƯƠNG Lớp Revit Kết Cấu BTCT

Read more
« Older Entries