Category Archives: Sự Kiện

Chuyên Đề Revit : Hướng dẫn tạo Family M.E.P

V.T.K CENTER thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. THỰC HÀNH FAMILY THIẾT BỊ ĐIỆN & NƯỚC GVHD : ThS. LÊ BÙI VIỆT Thời gian : 24/11/2022 vào

Read more

CHUYÊN ĐỀ REVIT 002.2022 : LÀM VIỆC VỚI CỐT THÉP TRONG REVIT STRUCTURE

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. CHUYÊN ĐỀ 002.2022 : REBAR LÀM VIỆC VỚI CỐT THÉP TRONG REVIT STRUCTURE GVHD : LÊ BÙI VIỆT

Read more

CHUYÊN ĐỀ REVIT – 01.2022 : FAMILY MÓNG VÀ KHUNG TÊN

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. CHUYÊN ĐỀ 001.2022 : HƯỚNG DẪN TẠO FAMILY MÓNG VÀ TẠO KHUNG TÊN BẢN VẼ TRONG REVIT GVHD

Read more

CHUYÊN ĐỀ REVIT 2 – THÁNG 12/2020 : REVIT EXTENSION, PHÂN TÍCH KẾT CẤU, TÍCH HỢP BIM/REVIT

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. CHUYÊN ĐỀ 2 : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG REVIT EXTENSION, PHÂN TÍCH KẾT CẤU & TÍCH HỢP REVIT

Read more

CHUYÊN ĐỀ REVIT 1 – THÁNG 12/2020 : FAMILY MÓNG VÀ KHUNG TÊN

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. CHUYÊN ĐỀ 1 : THỰC HÀNH THIẾT KẾ FAMILY MÓNG VÀ TẠO KHUNG TÊN TRONG REVIT GVHD :

Read more

Danh sách và hình ảnh các bạn hoàn thành khóa Học Tháng 10/2019

DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN THÁNG 10/2019 Sau những ngày học tập tại Trung Tâm các bạn đã hoàn thành bài tập và áp dụng những gì đã học vào công việc cũng như trong học tập. Bên dưới là một số hình ảnh thành quả của các bạn. XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN STT HỌ VÀ

Read more

CHUYÊN ĐỀ REVIT THÁNG 10/2019 – FAMILY MÓNG VÀ KHUNG TÊN

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. CHUYÊN ĐỀ REVIT : THỰC HÀNH THIẾT KẾ FAMILY MÓNG VÀ TẠO KHUNG TÊN TRONG REVIT GVHD :

Read more

CHUYÊN ĐỀ REVIT THÁNG 10/2019 : Hướng dẫn tạo Family Kiến Trúc

V.T.K CENTER thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. THỰC HÀNH TẠO FAMILY CỬA ĐI, CỬA SỔ VÀ KHUNG TÊN GVHD : ThS. LÊ BÙI VIỆT Thời gian

Read more

Chuyên Đề Revit – Hướng Dẫn Tạo Family Cơ Bản Trong Revit Structure

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc. CHUYÊN ĐỀ REVIT : THỰC HÀNH THIẾT KẾ FAMILY MÓNG VÀ MỘT SỐ FAMILY CƠ BẢN TRONG REVIT

Read more
« Older Entries