Category Archives: Tekla Structures

Đề cương Tekla Structures cơ bản

Tekla Structures là phần mềm 3D phục vụ khai triển chi tiết kết cấu, quản lý xây dựng.  Tekla Structures là một trong những phần mềm sử dụng giải pháp Building Information Modeling (BIM) cho phép người dùng thực hiện quá trình xây dựng từ thiết kế ý tưởng đến gia công, lắp dựng và quản lý xây dựng. ĐỀ

Read more