Category Archives: SAFE

Đề cương SAFE 2012, 2014

SAFE là 1 phần mềm của công ty CSI, nằm trong bộ ba phần mềm phân tích kết cấu SAP2000 – ETABS – SAFE. SAFE là phần mềm sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM), chuyên phân tích và thiết kế các loại kết cấu sàn, móng. ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SAFE I.  GIỚI THIỆU II.

Read more