Category Archives: BIM

Collaboration for Revit

KẾT NỐI CÁC THÀNH VIÊN CỦA DỰ ÁN TRONG REVIT Autodesk đưa ra giải pháp hợp tác các nhóm thành viên của dự án trong REVIT từ nhiều bộ môn (Kiến trúc, kết cấu, MEP…), ở nhiều địa điểm hoặc nhiều công ty khác nhau có thể truy cập vào Mô Hình Revit thông qua chia sẽ dữ liệu trên

Read more

Learn about Revit Live

BIM tools for better architectural design Revit + Revit Live Một công cụ hỗ trợ rất hiệu quả cho Revit trong thiết kế Kiến Trúc. Các bạn xem Video hướng dẫn sau : https://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-revit-family/fy18/case-studies/videos/architecture/revit-and-revit-live-workflow-video-1920×1080.mp4   https://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/subscription/revit-live/fy18/general/adk-live-free-trialpage-video-896×504-v2.mp4   Các bạn có thể dowload tại : http://www.autodesk.com/products/revit-live/free-trial

Read more