SIWRR – Đề Cương Revit Structure

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)

ĐỀ CƯƠNG THỰC HÀNH REVIT STRUCTURE

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU PHẦN MỀM BIM & LÀM QUEN AUTODESK REVIT

1.1 KHÁI NIỆM VỀ BIM/REVIT VÀ CÀI ĐẶT REVIT

1.2 CẤP ĐỘ CHI TIẾT MÔ HÌNH (LOD) – THE LEVEL OF DETAIL AND THE LEVEL OF DEVELOPMENT IN THE BIM ENVIRONMENT

1.3 KHẢ NĂNG CỦA AUTODESK REVIT

1.4 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN REVIT DÀNH CHO THỦY LỢI

1.5 THIẾT LẬP HỆ THỐNG FOLDER LƯU TRỮ DỮ LIỆU BIM/REVIT

1.6 WEBSITE TRUNG TÂM V.T.K & THƯ VIỆN REVIT THỦY LỢI

1.7 PHÂN TÍCH BÀI TẬP THỰC HÀNH

1.8 LÀM QUEN VỚI GIAO DIỆN REVIT

1.9 KHÁI NIỆM VỀ FAMILY TRONG REVIT

1.10 NGUYÊN TẮC ĐẶT TÊN REVIT FILE VÀ REVIT FAMILY

1.11 HƯỚNG DẪN LOAD FILE REVIT TEMPLATE – VTK CENTER

1.12 CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU CHO REVIT (OPTION)

1.13 KHỞI TẠO DỰ ÁN MỚI

1.14 GIỚI THIỆU VỚI CÁC MENU CÔNG CỤ REVIT

1.15 TỌA ĐỘ TRONG REVIT

1.16 IMPORT CAD VÀO REVIT


CHƯƠNG 2 : DỰNG MÔ HÌNH KHOANG CỐNG

2.1 TẠO HỆ LƯỚI TRỤC VÀ CAO TRÌNH

2.2 CÁC NHÓM LỆNH DÀNH CHO BỘ MÔN KẾT CẤU

2.3 CÁC NHÓM LỆNH HIỆU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG (MENU MODIFLE)

2.4 LOAD FAMILY VÀO DỰ ÁN

2.5 DỰNG MÔ HÌNH CỌC

2.6 KỸ THUẬT HIỂN THỊ ĐỐI TƯỢNG TRONG REVIT

2.7 TẠO 3D VIEW

2.8 DỰNG TRỤ PIN

2.9 DỰNG HỆ CỘT, TƯỜNG, DẦM, SÀN

….

2.12 KỸ THUẬT CHỌN ĐỐI TƯỢNG TRONG REVIT

2.13 KỸ THUẬT TRUY BẮT ĐIỂM TRONG REVIT

2.14 THỰC HÀNH MỘT SỐ LỆNH : COPY, MOVE, ALINE, TRIM…


CHƯƠNG 3 : DỰNG MÔ HÌNH ÂU THUYỀN VÀ THÁP VAN

3.1 LOAD FAMILY

3.2 DỰNG MÔ HÌNH ÂU THUYỀN

3.3 DỰNG MÔ HÌNH THÁP VAN

….

3.5 KỸ THUẬT HIỂN THỊ ĐỐI TƯỢNG TRONG REVIT

3.6 SỬ DỤNG HỘP THOẠI VG (Visibility/Graphic Overrides)

3.7 KỸ THUẬT HIỂN THỊ TRONG REVIT

3.8 THỰC HÀNH MỘT SỐ LỆNH : TRIM, EXTEN, SPLIT….


CHƯƠNG 4 : DỰNG MÔ HÌNH MANG CỐNG

4.1 LOAD FAMILY (DẦM MŨ, CỌC ỐNG THÉP….)

4.2 DỰNG MÔ HÌNH CỌC BTCT MANG CỐNG

4.2 DỰNG TƯỜNG CHẮN, CỪ DỰ ỨNG LỰC, CỌC ỐNG THÉP

….

4.3 DỰNG MÔ HÌNH TẤM ĐAN MANG CỐNG VÀ MANG ÂU THUYỀN

4.4 DỰNG MÔ HÌNH BẰNG MODEL IN-PLACE


CHƯƠNG 5 : DỰNG MÔ HÌNH CẦU CÔNG TÁC

5.1 LOAD FAMILY CẦU

5.2 DỰNG MÔ HÌNH TRỤ CẦU

5.2 DỰNG MÔ HÌNH ĐÁ KÊ GỐI, GỐI CẦU, DẦM CẦU

5.3 DỰNG MÔ HÌNH MẶT CẦU

5.3 DỰNG MÔ HÌNH CẦU THANG SẮT


CHƯƠNG 6 : KHAI TRIỂN BẢN VẼ KẾT CẤU CỐNG + ÂU

6.1 TẠO MẶT BẰNG, MẶT CẮT, MẶT ĐỨNG, TRÍCH ĐOẠN

6.2 BỐ TRÍ CỐT THÉP KẾT CẤU CỐNG + ÂU

6.2 GẮN NHÃN CHO ĐỐI TƯỢNG, TAG VẬT LIỆU

6.3 THỦ THUẬT THỂ HIỆN BẢN VẼ TRONG REVIT

6.4 TẠO BẢN VẼ (SHEET) VÀ LAUOUT


CHƯƠNG 7 : KHAI TRIỂN BẢN VẼ KẾT CẤU MANG CỐNG

7.1 TẠO MẶT BẰNG, MẶT CẮT, MẶT ĐỨNG, TRÍCH ĐOẠN

….

7.3 GẮN NHÃN CHO ĐỐI TƯỢNG, TAG VẬT LIỆU

7.4 THỦ THUẬT THỂ HIỆN BẢN VẼ TRONG REVIT

7.5 TẠO BẢN VẼ (SHEET) VÀ LAUOUT


CHƯƠNG 8 : KHAI TRIỂN BẢN VẼ CẦU CÔNG TÁC

8.1 TẠO MẶT BẰNG, MẶT CẮT, MẶT ĐỨNG, TRÍCH ĐOẠN

….

8.3 GẮN NHÃN CHO ĐỐI TƯỢNG, TAG VẬT LIỆU

8.4 THỦ THUẬT THỂ HIỆN BẢN VẼ TRONG REVIT

8.5 TẠO BẢN VẼ (SHEET) VÀ LAUOUT


CHƯƠNG 9 : QUẢN LÝ LINE, DIM , TEXT, FILL PATTERNS, VẬT LIỆU


CHƯƠNG 10 : IMPORT, DAFTING VIEW, LEGENDS, PARAMETERS


CHƯƠNG 11 : THỐNG KÊ

11.1 TTHỐNG KÊ BẢN VẼ

11.2 THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG

11.3 THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP


CHƯƠNG 12 : IMPORT, EXPORT VÀ KỸ THUẬT IN

12.1 KỸ THUẬT IN ẤN TRONG REVIT

12.2 EXPORT TỪ REVIT SANG ĐỊNH DẠNG CAD, PDF, EXCEL

12.3 IMPORT CAD –> REVIT

12.4 GIỚI THIỆU LÀM VIỆC NHÓM (TEAMWORK) TRONG REVIT

12.5 GIỚI THIỆU MÔ HÌNH LÀM VIỆC KẾT HỢP REVIT (KIẾN TRÚC – KẾT CẤU – MEP – THI CÔNG)

12.6 TỔNG KẾT – HỎI ĐÁP – NỘP BÀI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s