CÔNG TRÌNH THỰC HÀNH REVIT – KS. NGUYỄN KHUÊ

Trung tâm giới thiệu các bạn bài tập thực hành Revit Kết Cấu Nhà Xưởng của KS. NGUYỄN KHUÊ

Mã Môn học : VTK.RST.STEEL

Mã học Viên : K20 – MS01
KHÓA HỌC REVIT STRUCTURE – STEEL – CƠ BẢN /KHÓA 20 – LOD : 400
CÔNG TRÌNH THỰC HÀNH : Nhà Ở

Bên dưới Trung Tâm chỉ giới thiệu một số bản vẽ Trích từ bài tập thực hành của học viên
Xem hồ sơ thực hành đầy đủ tại Thư Viện Trung Tâm V.T.K : 5/14 Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

Mọi sự sao chép phải ghi đường dẫn đến nguồn http://www.vtkbimsoft.com, trân trọng