CÔNG TRÌNH THỰC HÀNH REVIT – KS. HUỲNH VĂN TUẤN

Trung tâm giới thiệu các bạn bài tập thực hành Revit Kiến Trúc của KS. HUỲNH VĂN TUẤN

Mã học Viên : RAC.K05 – MS02
KHÓA HỌC REVIT ARCHITECTURE – CƠ BẢN /KHÓA 04 – LOD : 450
CÔNG TRÌNH THỰC HÀNH : Nhà Ở

Bên dưới Trung Tâm chỉ giới thiệu một số bản vẽ Trích từ bài tập thực hành của học viên
Xem hồ sơ thực hành đầy đủ tại Thư Viện Trung Tâm V.T.K : 5/14 Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

Mọi sự sao chép phải ghi đường dẫn đến nguồn http://www.vtkbimsoft.com, trân trọng