Khai giảng lớp Autocad (Free) 03.2022

Thời gian : 27-03-2022 (CN) & 03-04-2022 (CN) – LÚC 9H30

Địa điểm : 5/14 Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Học Phí : Hoàn toàn miễn phí

Mục tiêu : giúp các bạn sinh viên tiếp cận với phần mềm Autocad, đặc biệt các bạn sắp làm đồ án

Các bạn đăng ký học liên hệ trung tâm -:

+ Số điện thoại : 0919 564 645

+ Email : vtkcenter@gmail.com

+ Facebook : https://www.facebook.com/vtkbimsoft/