CÔNG TRÌNH THỰC HÀNH REVIT – KS. NGUYỄN THÀNH TRUNG

Trung tâm giới thiệu các bạn bài tập thực hành Revit của KS. Nguyễn Thành Trung

Bên dưới Trung Tâm chỉ giới thiệu một số bản vẽ Trích từ bài tập thực hành của học viên
Xem them hồ sơ thực hành đầy đủ tại Thư Viện Trung Tâm V.T.K : 5/14 Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

Mã học Viên : RST.K20 – MS01
KHÓA HỌC REVIT STRUCTURE – CƠ BẢN /KHÓA 04 – LOD : 450
CÔNG TRÌNH THỰC HÀNH : Nhà Ở