CHUYÊN ĐỀ REVIT FAMILY DÀNH CHO CẦU ĐƯỜNG (Revit for Bridge)

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc.


CHUYÊN ĐỀ REVIT :

THỰC HÀNH THIẾT KẾ FAMILY DẦM CẦU (BEAM) VÀ TẠO KHUNG TÊN TRONG REVIT


GVHD : LÊ BÙI VIỆT

  • Thời gian : 18/10/2020   –     Thời lượng : 15h-18h (3h)

Học Phí : Miễn phí

Đối tượng tham dự : tất cả học viên đã và đang học tại V.T.K CENTER


NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 

PHẦN MỞ ĐẦU  : KHÁI NIỆM FAMILY TRONG REVIT

0.1 Thế nào là Family trong Revit? hay Family trong Revit là gì?

0.2 Các loại Family trong Revit


PHẦN 1 : THIẾT KẾ FAMILY CHO KẾT CẤU DẦM (CÔNG TRÌNH CẦU)

1.1 Các thông số dầm Cầu (Beam)
1.2 Khởi tạo Family dầm Cầu (Beam)
1.3 Thiết lập các biến kích thước cho Dầm Cầu (Beam)


PHẦN 2 : TẠO KHUNG TÊN TRONG REVIT

4.1 Tiêu chuẩn khung tên theo TCVN

4.2 Cách tạo khung tên trong Revit

4.3 Import khung tên có sẳn từ CAD vào Revit

4.4 Thiết lập các thông số khung tên trong Revit

4.5 Đưa khung tên vào dự án và sử dụng


CÁC BẠN THAM GIA HÃY ĐĂNG KÝ BÊN DƯỚI