Danh sách và hình ảnh các bạn hoàn thành khóa Học Tháng 10/2019

VTK-GIAYCHUNGNHAN02

DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN THÁNG 10/2019

Sau những ngày học tập tại Trung Tâm các bạn đã hoàn thành bài tập và áp dụng những gì đã học vào công việc cũng như trong học tập. Bên dưới là một số hình ảnh thành quả của các bạn.

XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN CƠ QUAN KHÓA HỌC LỚP
1  KS. Nguyễn Khuê SV. Đại Học Mở Revit Architecture,
Revit Structure
Cơ Bản
2  KS. Nguyễn Trọng Thể SV. Đại Học Mở Revit Architecture,
Revit Structure
 Cơ Bản
3  KS. Trương Quang Hoài Bảo SV. ĐH Tôn Đức Thắng Revit Structure  Cơ Bản

VTKCENTER-HINHTN-REVITSTRUCTURE-NGUYENKHUE

VTKCENTER-HINHTN-REVITARCHITECTURE-NGUYENKHUE


VTKCENTER-HINHTN-REVITSTRUCTURE-NGUYENTRONGTHE


VTKCENTER-RST-TRUONGQUANGHOAIBAO-001


Thầy rất vui khi các bạn đã hoàn thành xuất sắc bài tập và ứng dụng thành công trong Công Việc. Đây là những gì mà Trung Tâm V.T.K và Thầy luôn mong muốn. Chúc các bạn luôn thành đạt“.

ThS. Lê Bùi Việt