Hình ảnh lớp chuyên đề Revit_Family Kết Cấu lần 4 : Móng + Khung Tên

V.T.K CENTER Cảm ơn các bạn tham gia chuyên đề diễn ra vào ngày 09/10-15/10

Danh Sách các bạn tham gia :

STT Họ Tên ….. Trường, Công Ty
1 Phan Phước Hoàng KSXD CTy TNHH XD TM Hải Đăng Thái Bình
2 Hồ Tấn Kiệt Sinh Viên Đại Học Mở TP. HCM
3 Dương Trọng Hòa Sinh Viên Đại Học Mở TP. HCM
4 Thế Hoàng Nhựt Sinh Viên Đại Học Mở TP. HCM
5 Nguyễn Trọng Thể Sinh Viên Đại Học Mở TP. HCM
6 Quỳnh Thơ Sinh Viên Đại Học Mở TP. HCM
7 Nguyễn Khuê Sinh Viên Đại Học Mở TP. HCM
8 Phạm Văn Thuấn KS Thủy Lợi Viện Thủy Lợi Miền Nam
9 Trương Quang Hoài Bảo Sinh Viên Đại Học Tôn Đức Thắng

Một Số Hình Ảnh lớp chuyên đề Revit_Family : Móng + Khung Tên

ChuyenDe04-Revit_Family_Mong_KhungTen.png

VTK-CDRFA-MONG02

VTK-CDRFA-MONG01