CHUYÊN ĐỀ REVIT THÁNG 10/2019 – FAMILY MÓNG VÀ KHUNG TÊN

Trung Tâm V.T.K thường xuyên tổ chức các chuyên đề (Free) nhằm hỗ trợ  và nâng cao chuyên môn cho học viên đã từng học tại V.T.K, để các học viên có thêm kỹ năng phục vụ tốt hơn trong công việc.


CHUYÊN ĐỀ REVIT :

THỰC HÀNH THIẾT KẾ FAMILY MÓNG VÀ TẠO KHUNG TÊN TRONG REVIT


GVHD : LÊ BÙI VIỆT

  • Day-01 –> Thời gian : 08/10/2019   –     Thời lượng : 19h-21h (2h)
  • Day-02 –> Thời gian : 15/10/2019   –     Thời lượng : 19h-21h (2h)

Học Phí : Miễn phí

Đối tượng tham dự : tất cả học viên đã và đang học tại V.T.K CENTER


NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 


PHẦN MỞ ĐẦU  : KHÁI NIỆM FAMILY TRONG REVIT

0.1 Thế nào là Family trong Revit? hay Family trong Revit là gì?

0.2 Các loại Family trong Revit


PHẦN 1 : THIẾT KẾ FAMILY CHO KẾT CẤU MÓNG ĐƠN

1.1 Các loại móng đơn và các thông số móng đơn
1.2 Khởi tạo Family móng
1.3 Thiết lập các biến kích thước cho móng đơn

         


PHẦN 2 : THIẾT KẾ FAMILY CHO MÓNG BĂNG
2.1 Các loại móng băng và các thông số móng băng
2.2 Khởi tạo Family móng
2.3 Thiết lập các biến kích thước cho móng băng

VTK-MBMongBANG


PHẦN 3 : THIẾT KẾ FAMILY CHO KẾT CẤU MÓNG CỌC

3.1 Các loại móng cọc và các thông số móng cọc

3.2 Khởi tạo Family móng

3.3 Thiết lập các biến kích thước cho móng cọc

VTK-MBMongCoc VTK-3DMongCoc


PHẦN 4 : TẠO KHUNG TÊN TRONG REVIT

4.1 Tiêu chuẩn khung tên theo TCVN

4.2 Cách tạo khung tên trong Revit

4.3 Import khung tên có sẳn từ CAD vào Revit

4.4 Thiết lập các thông số khung tên trong Revit

4.5 Đưa khung tên vào dự án và sử dụng


CÁC BẠN THAM GIA HÃY ĐĂNG KÝ BÊN DƯỚI