CÔNG TRÌNH THỰC HÀNH REVIT – HỌC VIÊN KS. TRẦN MINH TRÍ

Trung tâm giới thiệu các bạn bài tập thực hành Revit của KS. Trần Minh Trí

Bên dưới Trung Tâm chỉ giới thiệu một số bản vẽ Trích từ bài tập thực hành của học viên
Xem them hồ sơ thực hành đầy đủ tại Thư Viện Trung Tâm V.T.K : 5/14 Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

Mã học Viên : RST.K02 – MS02
KHÓA HỌC REVIT STRUCTURE – CƠ BẢN /KHÓA 04 – LOD : 450
KHÓA HỌC REVIT ARCHITECTURE – CƠ BẢN /KHÓA 01 – LOD : 450
CÔNG TRÌNH THỰC HÀNH : Nhà Ở

VTKCENTER-TRANMINHTRI-MOHINHKETCAU-02 VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-MOHINHKIENTRUC

“Chú ý : Đây là bài tập thực hành của học viên V.T.K CENTER chỉ sử dụng cho mục đích học tập, nghiên cứu ứng dụng phần mềm, nếu các bạn copy hãy ghi rõ đường dẫn, xin cảm ơn”

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RST-BIA

VTKCENTER-TRANMINHTRI-MOHINHKETCAU

VTKCENTER-TRANMINHTRI-MOHINHKETCAU-02

VTKCENTER-TRANMINHTRI-3DKETCAUMONG-KC03

VTKCENTER-TRANMINHTRI-MBMONG-KC04

VTKCENTER-TRANMINHTRI-CHITIETMONG-KC05

VTKCENTER-TRANMINHTRI-CHITIETCOT-KC06

VTKCENTER-TRANMINHTRI-CHITIETCOT-KC07.jpg

VTKCENTER-TRANMINHTRI-MB DAM SAN LAU 1-KC08

VTKCENTER-TRANMINHTRI-BEAMDETAIL-KC09

VTKCENTER-TRANMINHTRI-MOHINHTHEPSAN-KC10

VTKCENTER-TRANMINHTRI-MBTHEPSANLOPDUOILAU1-KC11

VTKCENTER-TRANMINHTRI-MBTHEPSANLOPTRENLAU1-KC12

VTKCENTER-TRANMINHTRI-MBTHEPCAUTHANG-KC13

VTKCENTER-TRANMINHTRI-CHITIETTHEPCAUTHANG-KC14

VTKCENTER-TRANMINHTRI-MOHINHCAUTHANG-KC15


VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-BIA

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-MOHINHKIENTRUC

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-MBKIENTRUCTRET-KT01

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-MBKIENTRUCLUNG-KT02

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-MBKIENTRUCL1-KT03

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-MC1-KT04

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-MC4-KT05

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-MD-KT06

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-MBLATGACH-KT07.jpg

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-MBLATGACHL1-KT08

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-MBTRANTRET-KT09

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-WC1-KT10

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-WC1-KT11

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-CAUTHANG-KT12

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-CAUTHANG-KT13

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-PHONGNGU-KT14

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-PHONGBEP-KT15

VTKCENTER-TRANMINHTRI-RAC-DOOR-KT16


“Chú ý : Đây là bài tập thực hành của học viên V.T.K CENTER chỉ sử dụng cho mục đích học tập, nghiên cứu ứng dụng phần mềm, nếu các bạn copy hãy ghi rõ đường dẫn, xin cảm ơn”


HỒ SƠ CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG sau khóa học của KS. TRẦN MINH TRÍ

Click xem : HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ

Click xem : HỒ SƠ KẾT CẤU NHÀ NHIỀU TẦNG

VTK-RST-TRANMINHTRI-01


Xem thêm liên quan