Thông Báo Nghỉ Lễ 30/4 & 1/5/2019

Trung Tâm V.T.K Xin thông báo lịch nghỉ Lễ 30/4 – 1/5/2019 đến các bạn học viên

V.T.K LICH NGHI LE

  • Các bạn sẽ nghỉ từ ngày 28/04/2019 – 01/05/2019
  • Học lại vào Ngày 02/05/2019 (Thứ 5).