Lịch học các lớp Revit tháng 04, 05/2019

VTK-CENTER-ABOUTUS

V.T.K CENTER THÔNG BÁO LỊCH HỌC CHO CÁC KHÓA HỌC REVIT THÁNG 04, 05/2019

STT KHÓA HỌC LỚP THỜI LƯỢNG
1 Revit Structure BTCT-Cơ Bản 12-20 buổi Thứ 2, 5 19:30 – 21:30
2 Revit Architecture Nhà ở – Cơ Bản 12-20 buổi Thứ 4 , 7 19:00 – 21:00
3 Revit Công Trình Thủy BTCT – Cơ Bản 12-20 buổi Chiều 3, 6 18:00 – 20:00
3 Revit Công Trình Thủy B.Pháp Thi Công – Cơ Bản 12-20 buổi Chiều 3, 6 18:00 – 20:00
4 Revit Công Trình Thủy (RAC+RST.BTCT)-Cơ Bản 12-20 buổi  Thứ 2, 5 17:30 – 19:30
5 Revit Structure – Steel KC Thép – Cơ Bản 12-20 buổi Chủ Nhật 08:30 – 11:30
6 Revit Family Structure Steel 12 buổi Chủ Nhật 14:00 – 17:00

Địa điểm học : 5/14 Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM.

Bấm vào đây để tìm trực tiếp trên google map >> Tìm địa chỉ học V.T.K CENTER