Lớp Học Revit Structure – BTCT (05/08/2018)

Ngày 05/08/2018 V.T.K Center mở lớp Revit Structure – BTCT (Nhà ở) dành cho các bạn đăng ký học lại vì chưa hoàn thành lớp học

VTK-RST-RHV-PHAMVANCHUNG-04'

VTKCENTER-RST-CB-KCNP-MONGCOC

Lịch học : Tối chủ nhật từ 19h-21h

Ngày bắt đầu : 05/08/2018


BACK TO SCHOOL 01

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ KHÓA HỌC LẠI