Khai Giảng Các Khóa Học Revit Tháng 05/2018

V.T.K CENTER

TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K

cropped-vtk-center-aboutus.png

Trung tâm thông báo khai giảng các khóa học tháng 05-2018

Các khóa học Revit tại trung tâm trong tháng 05/2018 dự kiến khai giảng vào ngày 15/05/2018

KHÓA HỌC REVIT ARCHITECTURE VTK-Khóa Học REVIT - 5BM - CB VTK-Khóa Học RevitRST -CB
VTK-Revit-ThuyLoi-KhoaHoc VTK-Khóa Học RFA -RST VTK-REVIT-CAUDUONG-KHOAHOC

Click Xem Tất Cả các Khóa Học

VTK-DANGKYHOC 3

ƯU ĐÃI HỌC VIÊN
 Giảm 100% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo nhóm >= 10 học viên

 Giảm 50% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo nhóm >= 7 học viên

 Giảm 30% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo nhóm >= 5 học viên

 Giảm 10% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo nhóm >= 3 học viên

 Giảm 10% học phí cho học viên khi đăng ký khóa học tiếp theo tại trung tâm.

HỌC PHẦN MỀM XÂY DỰNG

V.T.K CENTERcropped-logo-vtkcenter.png

TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K

Điện Thoại Tư Vấn Đăng Ký Môn Học ⇒ 0919 564 645
Email : hocphanmemketcau@gmail.com
Facebook : Trung Tâm V.T.K