Công Trình Revit Dành Cho Thủy Lợi – Học Viên KS. Nguyễn Thành Hóa

VTK-CENTER-ABOUTUS

Trung tâm giới thiệu các bạn bài tập thực hành Revit – Dành cho công trình Thủy Lợi của bạn KS. Nguyễn Thành Hóa

Mã học Viên : RST.TL-KDN-TLII-01

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CỐNG

VTKRSTTHUYLOI-NGUYENTHANHHOA-01

VTKRSTTHUYLOI-NGUYENTHANHHOA-02

VTKRSTTHUYLOI-NGUYENTHANHHOA-03

VTKRSTTHUYLOI-NGUYENTHANHHOA-04


Xem thêm các Công Trình Thực Hành Revit của học viên khác –>

Có thể bạn sẽ quan tâm  :