Collaboration for Revit

KẾT NỐI CÁC THÀNH VIÊN CỦA DỰ ÁN TRONG REVIT

Autodesk đưa ra giải pháp hợp tác các nhóm thành viên của dự án trong REVIT từ nhiều bộ môn (Kiến trúc, kết cấu, MEP…), ở nhiều địa điểm hoặc nhiều công ty khác nhau có thể truy cập vào Mô Hình Revit thông qua chia sẽ dữ liệu trên đám mây (cloud).

Nguồn : https://www.autodesk.eu/products/collaboration-for-revit/overview

Các kiến trúc sư và kỹ sư có thể dễ dàng cộng tác từ một mô hình chung bằng cách sử dụng giải pháp chia sẻ đám mây dành cho Revit. Các bên liên quan trong thành viên của dự án, như Chủ Đầu Tư, Giám đốc Dự Án  và người quản lý BIM … có thể xem dữ liệu thiết kế và theo dõi tiến độ dự án ngay trong trình duyệt web của họ bằng công cụ chia sẽ dự liệu đám mây “BIM 360 Team”.

Hoặc xem thêm tại : https://www.autodesk.com/campaigns/collaboration-for-revit