Danh sách và hình ảnh các bạn nhận chứng nhận 12/2017

VTK-GIAYCHUNGNHAN02

DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN THÁNG 12/2017

XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN

STT HỌ VÀ TÊN KHÓA HỌC LỚP
1  KS. LÝ VĂN DỰ REVIT STRUCTURE , REVIT ARCHITECTURE CƠ BẢN
2  KS. NGUYỄN MINH TRÍ REVIT STRUCTURE , REVIT ARCHITECTURE  CƠ BẢN
3  KS. NGUYỄN TRỌNG HỮU REVIT (KIẾN TRÚC + KẾT CẤU + MEP + BIỆN PHÁP THI CÔNG + KHỐI LƯỢNG) CƠ BẢN
V.T.K-HINHGCN-01

GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC


 

VTK-GCN-PICTURE-05

GCN-VTKCENTER-LYVANDU-12.2017-01

GCN-VTKCENTER-NGUYENTRONGHUU-12.2017-01


Xem công trình Revit của các bạn : Xem