Cập Nhật danh sách đăng ký Chuyên Đề Revit – Family Móng

CHUYÊN ĐỀ REVIT – THIẾT KẾ FAMILY MÓNG TRONG REVIT

NGÀY 24/12/2017 – (8:00 – 12:00) AM

CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

STT HỌ VÀ TÊN NƠI LÀM VIỆC HỌC VIÊN V.T.K
1  KS. Nguyễn Văn Chung Revit Structure Đang học
2  Lê Minh Quân  Sinh Viên ĐH Văn Lang Revit Structure Đang học
3 KS. Trần Thị Thúy Hồng TNHH ĐẦU TƯ KT & XD KT Revit Architecture Đang học
4 KS. Huỳnh Văn Tuấn Revit Structure Đang học
5 KS. Trần Minh Trí  C.TY CP TV SYNECTICS Revit Structure

Revit Architecture

Hoàn Thành
6 KS. Nguyễn Thành Hóa C.TY CP TVXD THỦY LỢI II  Revit Structure

Công Trình

Thủy lợi – Thủy Điện

 Đang học
7 KS. Đỗ Thị Bích Lê Revit Structure  Đang học
8 Nguyễn Tuấn An  Sinh Viên ĐH Mở Revit Structure  Đang học