Learn about Revit Live

BIM tools for better architectural design

Revit + Revit Live

revit-live-2018-badge-150x150

Một công cụ hỗ trợ rất hiệu quả cho Revit trong thiết kế Kiến Trúc. Các bạn xem Video hướng dẫn sau :

 

 

Các bạn có thể dowload tại : http://www.autodesk.com/products/revit-live/free-trial