Công Trình Revit Structure – Học Viên KS. Hồ Minh Mẫn

VTK-CENTER-ABOUTUS

Trung tâm giới thiệu các bạn bài tập thực hành Revit Structure của KS. Hồ Minh Mẫn

Mã học Viên : RSTK05 – MS02

Công Trình : Kết Cấu Biệt thự

VTK-RSTK04-BTCT-HOMINHMAN_Page0

VTK-RSTK04-BTCT-HOMINHMAN_Page02

VTK-RSTK04-BTCT-HOMINHMAN_Page6VTK-RSTK04-BTCT-HOMINHMAN_Page11VTK-RSTK04-BTCT-HOMINHMAN_Page19VTK-RSTK04-BTCT-HOMINHMAN_Page20

 


 

Có thể bạn sẽ quan tâm  :