Công Trình Revit Structure – Học Viên KS. Trần Minh Trí

VTK-CENTER-ABOUTUS

Trung tâm giới thiệu các bạn bài tập thực hành Revit Structure của KS. Trần Minh Trí 

Mã học Viên : RST-K05

Công Trình Cao Tầng

VTK-RST-TRANMINHTRI-01

VTK-RST-TRANMINHTRI-05

VTK-RST-TRANMINHTRI-03

VTK-RST-TRANMINHTRI-06 

Có thể bạn sẽ quan tâm  :