Khai Giảng Khóa Học Revit Tháng 10-2017

V.T.K CENTER

TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K

Trung tâm thông báo khai giảng khóa học Revit tháng 10-2017

VTKCENTER-KHOAHOCREVITSTRUCTURE-BTCT-T10

Click Xem Chi tiết  Khóa Học

Khóa học Revit tại trung tâm trong tháng 10/2017 dự kiến khai giảng vào ngày 30/092017

ƯU ĐÃI HỌC VIÊN
 Giảm 100% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo nhóm >= 10 học viên

 Giảm 50% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo nhóm >= 7 học viên

 Giảm 30% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo nhóm >= 5 học viên

 Giảm 10% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo nhóm >= 3 học viên

 Giảm 10% học phí cho học viên khi đăng ký khóa học tiếp theo tại trung tâm.

 

HỌC PHẦN MỀM XÂY DỰNG

V.T.K CENTER

TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K

Điện Thoại :
+Tổng Đài ⇒ 0122 899 4570
+Tư Vấn Đăng Ký Môn Học ⇒ 0919 564 645
Email : hocphanmemketcau@gmail.com
Facebook : Trung Tâm V.T.K

VTK-DANGKYHOC 3