Công Trình Revit Kết Cấu Học Viên – Mã Học Viên RSTK01

GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH KẾT CẤU NHÀ PHỐ KHAI TRIỂN BẰNG REVIT

GVHD : ThS. Lê Bùi Việt

Học Viên thực hiện : KS. Tiêu Việt Trường

Mã Học Viên : RSTK01-01