Khai Giảng Khóa Học Tháng 08-2017

V.T.K CENTER

TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K

VTK-KHAIGIANG-201708

Trung tâm thông báo khai giảng các khóa học tháng 08-2017

Click Xem Tất Cả các Khóa Học

Các khóa học tại trung tâm trong tháng 08/2017 dự kiến khai giảng vào ngày 24/082017

KHÓA HỌC REVIT ARCHITECTURE VTK-Khóa Học REVIT - 5BM - CB VTK-Khóa Học RevitRST -CB
VTK-Khóa Học CSI -ETABS VTK-Khóa Học CSI -SAFE-CB VTK-Khóa Học CSI -SAP2000-CB
VTK-Khóa Học ROBOT-CB VTK-Revit-ThuyLoi-KhoaHoc VTK-Khóa Học RFA -RST
ƯU ĐÃI HỌC VIÊN
 Giảm 100% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo nhóm >= 10 học viên

 Giảm 50% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo nhóm >= 7 học viên

 Giảm 30% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo nhóm >= 5 học viên

 Giảm 10% học phí cho nhóm trưởng khi đăng ký theo nhóm >= 3 học viên

 Giảm 10% học phí cho học viên khi đăng ký khóa học tiếp theo tại trung tâm.

HỌC PHẦN MỀM XÂY DỰNG

V.T.K CENTER

TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K

Điện Thoại :
+Tổng Đài ⇒ 0122 899 4570
+Tư Vấn Đăng Ký Môn Học ⇒ 0919 564 645
Email : hocphanmemketcau@gmail.com
Facebook : Trung Tâm V.T.K
VTK-DANGKYHOC 3

Số Tổng Đài

0122 899 4570

Tư Vấn Đăng Ký Môn Học

0919 564 645