KHAI GIẢNG KHÓA HỌC THÁNG 12

khai-giangt12

NGÀY KHAI GIẢNG :  05/12/2016

KHUYẾN MÃI DÀNH CHO CÁC KHÓA HỌC THÁNG 12 :

+ Giảm 5% học phí cho các học viên đăng ký theo nhóm (5 người trở lên)

+ Giảm 10% học phí cho các học viên đăng ký theo nhóm (10 người trở lên)

+ Giảm 15% học phí cho các học viên đăng ký theo nhóm (15 người trở lên)

+ Giảm 5% học phí cho các học viên từng đăng ký học tại trung tâm khi đăng ký học các khóa học khác.

+ Giảm 50% học phí cho các học viên đã đăng ký học nhưng chưa hoàn thành khóa học (Nhằm tạo điều kiện để các bạn quay trở lại học để hoàn thành khóa học).

+ Có các ưu đãi dành cho sinh viên (Xem khóa học)

 xem-khoa-hoc

 dang-ky-hoc

Liên hệ trung tâm : Click