LỊCH HỌC DÀNH CHO KHÓA HỌC REVIT THÁNG 10

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K

NƠI HƯỚNG DẪN & THỰC HÀNH NHỮNG KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG

  • LỚP KHAI TRIỂN BẢN VẼ XÂY DỰNG BẰNG REVIT

Bắt đầu khai giảng ngày 14/10/2016

THỜI GIAN BIỂU DÀNH CHO KHÓA HỌC MỚI

LỚP GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG ĐỀ CƯƠNG
Lớp Revit Kết Cấu BTCT – Cơ bản
Lớp – 1
Chiều T2 – Chiều T6
(Từ 13h30-16h00)
 Số buổi : 12 buổi
(Khai giảng 14/10/2016)
Đề Cương RST – BTCT
Lớp Revit Kết Cấu BTCT – Cơ bản
Lớp – 2

1da3d-mohinhtrongrevitstructure

LỚP GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG ĐỀ CƯƠNG
Lớp Revit (Nhà ở)
Lớp cơ bản
 Chiều CN
(Từ 13h30-17h30)
Số buổi : 12 buổi (4h/ 1 buổi)  Đề Cương RAC+RST+RMEP