KHAI GIẢNG LỚP REVIT – THÁNG 8/2016

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG V.T.K

NƠI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH NHỮNG KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG

  • LỚP KHAI TRIỂN BẢN VẼ XÂY DỰNG BẰNG REVIT

Bắt đầu khai giảng ngày 19/08/2016

LỚP GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ
Lớp Revit Kết Cấu BTCT

Đề Cương RST – BTCT

Tối thứ 2 – Tối thứ 6 Từ 18h30-20h30 (12 buổi)
(Khai giảng 19/08/2016)
 1.500.000VNĐ
Lớp Revit Kiến Trúc Sáng CN Từ 8h30-12h00 (7 buổi)
(Khai giảng 21/08/2016)
  2.000.000VNĐ

Học Phí dành cho sinh viên : 1.200.000VNĐ

1da3d-mohinhtrongrevitstructure