KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 02/2016

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG VTK

LỚP KHAI TRIỂN KẾT CẤU BTCT BẰNG REVIT STRUCTURE

VTK-CENTER-ABOUTUS

Bắt đầu khai giảng ngày 18/02/2016

LỚP GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ
Lớp Revit 1 Tối thứ 4 – Thứ 6 Từ 18h30-20h30 (12 buổi)
(Khai giảng 18/02/2016)
 1.500.000VNĐ
Lớp Revit 2 Sáng CN Từ 8h30-12h00 (7 buổi)
(Khai giảng 21/02/2016)
  1.500.000VNĐ

Học Phí dành cho sinh viên (Lớp Revit 1, 2) : 1.200.000VNĐ

Đề Cương Revit Sructure – BTCT (Cơ Bản)