Đề cương Tekla Structures cơ bản

b1107-38-1


Tekla Structures là phần mềm 3D phục vụ khai triển chi tiết kết cấu, quản lý xây dựng. 

Tekla Structures là một trong những phần mềm sử dụng giải pháp Building Information Modeling (BIM) cho phép người dùng thực hiện quá trình xây dựng từ thiết kế ý tưởng đến gia công, lắp dựng và quản lý xây dựng.


ĐỀ CƯƠNG HỌC TEKLA STRUCTURES SƠ CẤP

(Lớp khai triển kết cấu thép nhà công nghiệp)

Thời lượng : 10 buổi (1 buổi/2,5h)

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
 1. Giới thiệu chung
 2. Cài đặt phần mềm Tekla Structures
 3. Các modun tiêu chuẩn của phần mềm Tekla Structures
CHƯƠNG II. DỰNG MÔ HÌNH
 1. Môi trường làm việc của Tekla Structures
 2. Làm việc với hệ lưới
 3. Làm việc với khung nhìn
 4. Dựng mô hình nhà xưởng
 5. Tạo các liên kết, chi tiết
CHƯƠNG III. THỐNG KÊ VÀ BẢN VẼ
 1. Thiết lập và đánh số phần tử
 2. Tạo bản vẽ
 3. Tạo các thống kê
 4. Xuất bản vẽ ra file CAD
 5. In bản vẽ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỪ TEKLA STRUCTURES

Nguồn hình : http://www.tekla.com/